Aktiviteter på V-sjöbanan den 29/8, 4/9 samt 19/10

Bilder
SAAB-korpen MTB KM 29/8
SAAB-korpen MTB KM 29/8
Ungdomstävling 4/9
XC-race 19/10

Som redan flaggats för så har SAAB Korpen bett om lov att få köra sitt KM i MTB på Vidingsjöbanan nu på torsdag kväll med start kl 18. Det förekommer lite snitslar och pilningar av den temporära tävlingsslingan i skogen.
Arrangemanget hindrar ingen annan cykling på banan, men vi får alla visa hänsyn till varandra så blir det en trevlig afton med förhoppningsvis många cyklister i skogen!

Onsdagen den 4:e september så har Linköpings orienteringsklubb (LOK) en ungdomstävling mellan kl 18 och 19:30 så då förekommer det många ungdomar i skogen.

Lördagen den 19/10 är det ett terränglöparlopp som kallas "XC-race" i Vidingsjö och av erfarenhet så brukar de bl.a. passera Vidingsjöbacken.

Ovan, så att vi har det i minnet och visar lite extra hänsyn under dessa tillfällen!

/mvh styrelsen genom Niklas L