Bli medlem

Vill du bli medlem i Mera Lera MTB?
Klicka på denna länk Bli medlem

Enligt årsmötesbeslut (2018) så kvarstår medlemsavgifterna på samma nivå som tidigare under många många år, dvs:

Ungdom, 150:- /år
Vuxen, 300:- /år
Familj, 500:- /år

Årsmötet för verksamhetsåret 2019 vilket hölls den 13/2 beslutade att det i år tillkommer en administrativ avgift samt att medlemsavgifterna för 2021 höjs till:
Även en administrationsavgift är nu pålagd på fakturan 10 kr för att täcka uppför ökade avgifter av medlemshantering.

Ungdom, 200:- /år
Vuxen, 400:- /år
Familj, 600:- /år

Mvh
Styrelsen