GDPR Mera Lera MTB

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt GDPR behandlar Mera Lera MTB endast nödvändiga personuppgifter som namn, gatuadress, postadress, e-postadress samt personnummer. Dessa personuppgifter sparar vi inte själva utan nyttjar IdrottOnline via föreningens anslutning till Svenska Cykelförbundet (SCF).

Utlämning av personuppgifter sker till CardSkipper som Mera Lera MTB valt att använda som bla digitalt medlemskort för att styrka medlemskap hos tex sponsorer, etc. Utlämning av personuppgifter kan även ske til SCF:s tävlingsregister SwecyclingOnline vilket är nödvändigt för att ansöka om tävlingslicens. Ytterligare kan personuppgifter såsom namn och bild publiceras på föreningens hemsida och/eller på sociala media i form av tex resultatlistor.
I övrigt utlämnar inte föreningen några personuppgifter i något annan syfte.

Laglig grund för Mera Lera MTB:s personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.

Mera Lera MTB tillämpar enligt Dataskyddsförordningen uppgiftsminimering vilket innebär att vi endast efterfrågar och behandlar för förenings verksamhet nödvändiga personuppgifter såsom tex kommunikation med föreningens medlemmar.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Mera Lera MTB vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift som finns i registret. Medlemsregistret uppdateras successivt i takt med att nya medlemmar tillkommer under verksamhetsåret och gamla medlemmar som ej betalat medlemsavgift enligt föreningens stadgar raderas ut föreningens medlemsregister (IdrottOnline).

/styrelsen Mera Lera MTB

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

http://scf.se/forbundet/gdpr-eus-nya-dataskyddsforordning/