Medlemsenkät 2018

Hej alla, såväl medlemmar som hangarounds!

Nu är det dags igen för en kort enkät. Ta chansen att påverka klubbens framtid, tyck till, kommentera, delta och bidra till vår fantastiska gemenskap. Vi hoppas på att så många som möjligt vill svara, eftersom det hjälper oss i vårt arbete för att få till en klubb som alla är nöjda med och som kan erbjuda något för alla - och för att få dig att känna dig delaktig.

Här kommer länken - det tar bara några minuter att fylla i enkäten.

Medlemsenkät 2018

Med vänliga hälsningar,
styrelsen genom Katja.

Punkakungen
Punkakungens bild
Medlem: 2004-10-04

Just nu kl 20:40 tisdag 4:e dec:

61 reads av detta inlägg här på hemsidan
81 svar på enkäten

av cirka/drygt 500 medlemmar!!!

KOM IGEN NU!!! Gör Er röst hörd!

Klubben har EN jätteformell ingång enligt stadgarna som i alla föreningar och det är att som medlem lägga en motion. Den ska vara inne i god tid så att den kan annonseras minst en vecka innan årsmötet.

Styrelsen har även öppnat dörren via denna enkät annars är självklart förslag välkomna in till styrelsen löpande under året.

Prel.datum för årsmöte, tisdag 26:e feb, kl 18:30 Vidingsjö motionscentrums café.

Det är bättre att cykla i lera och sörja än att... ehh, eller vänta nu...?! :-\