Ny kläddesign?

Bilder
Dagens kläddesign
Dagens kläddesign

Styrelsen har kommit överens om att vi vill öppna upp för att byta design på kläderna. Du och alla andra klubbmedlemmar är välkomna att skicka in förslag som vi i höst kommer att ha en omröstning om. Förhoppningsvis börjar fantasin redan att flöda – men några regler måste naturligtvis gälla:

  • klubbens färgar gult och rött måste vara med
  • ”Mera Lera MTB” måste stå på åtminstone överdelen
  • det är bra om det finns utrymme för sponsorer på tröjan
  • byxorna ska ha en design som passar ihop med tröjan och ”Linköping” ska stå på baken (vill du bara skicka in förslag på tröja, så går det också bra)

Du kan skicka ditt förslag som du vill, som ritning, beskrivning, eller på ett annat kreativt sätt. Skicka gärna till klubbens e-mail: meraleramtb@outlook.com. Styrelsen kollar på förslagen och väljer sedan vilka som går vidare till omröstningen, där även den aktuella designen kommer att finnas med.

Ut med pennan och in med ditt förslag! Sista inlämningsdatum är den 20/8.
Trevlig sommar!
Styrelsen.