Poängställning PLJ 2011

Sammanräkning av poängen i 2011 års Pannlampejakt

 #  Åkare PLJ #1. PLJ #2. PLJ #3. PLJ #4. OND. Totalt
1 Niklas Olsson 17 5 17 21 12 72
2 Victor Andersson 14 12 14 16 --- 56
3 Lars Eriksson 13 8 10 17 7 55
3 Dick Vizins 11 11 13 20 --- 55
5 Dag Helstad 16 2 16 20 --- 54
6 Christer Högman 9 1 15 15 10 50
7 Kalle Abrahamsson 8 17 12 --- 11 48
8 Joakim Holm 12 5 9 16 1 43
9 Madeleine Ölfvingsson 10 13 4 11 --- 38
10 Isak Eriksson 10 9 --- 18 --- 37
11 Mattias Johansson --- 14 11 10 --- 35
12 Adam Lidvik 15 10 8 --- --- 33
13 Peter Karlsson 6 7 6 10 --- 29
14 Amelie Magnander 1 11 2 10 3 27
14 Hannes Wemming --- 3 --- 16 8 27
14 Kaisa Rapp 10 8 9 --- --- 27
17 Robert Pettersson 2 6 6 5 2 21
18 Tobias Engström --- --- 5 9 6 20
19 Ann Berglund --- 15 --- --- 5 18
19 Andreas Sommarström --- 18 --- --- --- 18
21 Kalle Axelsson --- --- --- --- 13 13
22 Robert Johansson 10 --- --- 2 5 12
23 Bertil Staberg 10 --- --- --- --- 10
23 Jim Enkel 10 --- --- --- --- 10
25 Lennart Berggren --- --- --- --- 9 9
26 Anders Signahl 4 --- 1 3 --- 8
27 Yngve Larsen --- 4 3 0 --- 7
27 Pällä Stridsman 7 --- --- --- ' 7
27 Micke Smedéus --- --- --- --- ' 7
30 Anders Åberg 5 --- --- --- --- 5
30 Tomas Ljungdahl --- --- --- --- --- 5
32 Fredrik Abrahamsson --- --- --- --- 4 4
33 Lukas Vesterlund 3 --- --- --- --- 3

Siffror i kursiv stil betyder att poängen intjänats genom tidtagning.

Ps. Eventuella felaktigheter i listan kan överklagas till jaktledarinnan.