Ungdomsträning våren 2019

Ungdomsträning våren 2019

Mera Lera ungdomsträning VT2019

Våren närmar sig och Mera Lera MTB har påbörjat planeringen av vårterminens ungdomsträning. Under hösten blev vi mycket positivt överraskade över det stora antalet ungdomar som ville följa med ut i skogen och cykla! Vi drabbades dock av lite växtvärk vilket innebär att vi är tvungna att göra ett antal förändringar för att få lite mer struktur i verksamheten.

Deltagare och anmälan
Vi har i år valt att begränsa antalet deltagare vilket innebär att Mera Leras ungdomsträning våren 2019 har plats för max 50 ungdomar i åldern 6-15 år (detta pga att vi tyvärr har problem med rekrytering av ledare, se mer nedan). Om barnet är under åtta år så MÅSTE en förälder följa med barnet under träningen, antingen på lämplig cykel eller till fots (räkna
med att få springa!).

Föranmälan för terminen är obligatorisk och sker via mail. Deltagarna måste vara medlemmar i Mera Lera MTB för att de ska anmälas. De ungdomar som var med på minst fem tillfällen under höstterminen har förtur till en plats, i övrigt är det “först till kvarn” som gäller. Skicka ett mail till meraleraungdom@outlook.com SENAST den
10:e Mars
med nedan listad information så skrivs ni upp på listan.

  • Namn på barnet
  • Barnets personnummer
  • Adress & postnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Terminen startar när det är isfritt och tillräckligt ljust på kvällarna, vanligtvis i början
av april. Vi återkommer med datum för första träningstillfället.

Utanför ordinarie träningstider kommer vi vid några tillfällen under våren anordna något som
vi kallar “familjecykling”. Vid dessa tillfällen är alla välkomna, medlemmar som
icke-medlemmar, för att träffas, kanske grilla lite korv och förstås cykla! Dessa tillfällen ser vi
som ett bra tillfälle att testa på stigcykling om man inte har gjort det tidigare (vuxen som
barn). Mer info om detta kommer senare.

Svenska lag
I och med höstterminens start började vi använda Svenska lag
( https://www.svenskalag.se/meraleramtb ) för närvaroregistrering och vår intention är att
fortsättningsvis även använda den tjänsten för kommunikation gällande ungdomsträningen,
t.ex. information om när, var och hur ett träningspass sker.
Ni som var med under höstterminen ska ha fått ett konto på Svenska lag som ni kan
använda för att logga in. Skulle det vara så att ni saknar ett konto så nämn även detta när ni
anmäler ert barn.

Gruppindelning
Gruppindelningen kommer att ändras och inte längre baseras på ålder. För att kunna
erbjuda en passande träningsnivå för ungdomarna måste de vara införstådda i att de kan
komma att flyttas mellan grupperna
. Informera gärna barnen om detta!
För att lära känna barnen bättre och för att kunna täcka upp för varandra bättre kommer
även tränarna att rotera mellan grupperna. Vi kommer också ge barnen namnlappar att fästa
på styret, på samma sätt som vi tränare hade i höstas.

Samlingsplats
Vi samlas tisdagar kl 18 vid Vidingsjö motionscentrum för att därifrån sprida ut
grupperna. Då transport till träningsbanorna kan ske via cykel-/gångvägar är det viktigt att vi
visar respekt för gående, m.a.o. cyklar vi lugnt och på led när vi transporterar oss.
Det kan förekomma tillfällen då vissa grupper samlas på annan plats, t.ex. vid MTB-spåret i
Vallaskogen, men i så fall kommer detta att förmedlas via Svenska lag i god tid innan.

Utrustning
Av säkerhetsskäl ställer vi ett antal krav på utrustningen. Vi uppmanar alla föräldrar till att
kontrollera utrustningen innan varje träningstillfälle. Om hjälp med t.ex. cykelservice behövs
vill vi påminna om att Mera Lera-medlemmar får rabatt hos Cykelspecialisten.

Hjälm
Hjälm är obligatoriskt och den ska vara hel och oskadad, utan sprickor. Remmar och
spännen ska vara justerade så att hjälmen sitter ordentligt. Inga kepsar under hjälmen.

Cykel
En cykel avsedd för skogscykling rekommenderas. Följande krav MÅSTE uppfyllas:
● Hjulstorleken ska vara minst 20 tum, men helst 24 tum eller mer. Hjulen ska sitta fast
och däcken ska vara pumpade.
● Cykeln måste ha två fungerande bromsar. Fotbromsar tillåts ej då de både är en
säkerhetsrisk och hämmar tekniken. Bromshandtagen måste vara justerade så att
barnen kan nå dem lätt.
● Styrändarna får inte vara öppna, utan det måste sitta "ändpluppar" i dem.
Styrändarna brukar vara väldigt vassa och ett fall på en sådan kan resultera i otäcka
skärsår.
● Styre och styrstam ska sitta fast ordentligt.
● Växlar ska vara justerade. Om de inte är justerade finns det risk för att kedjan hoppar
och vi ledare spenderar hellre tid på cykling än att åtgärda sådana problem.
● Inga lösa delar så som lås eller stöd får förekomma. Sitter något löst ska det fixeras
med t.ex. buntband, tejp eller liknande.
● Skosnören ska vara ordentligt knutna och inte vara för långa, annars kan de linda
upp sig på pedalerna och orsaka olyckor.

Andra saker som inte är absolut nödvändiga men som kan vara bra är:
● Handskar - ger grepp och lite skydd mot skrapsår.
● Extra slang (i rätt storlek) är bra att ha ifall punktering inträffar.
● Vatten att dricka

Tränare/ledare
Vi är ständigt i behov av nya tränare/ledare och uppmanar alla föräldrar som är med ute på
stigarna att förstärka tränargruppen. Blir vi fler ledare än vi i dagsläget är kan vi öka gränsen
för max antal deltagare och skulle eventuellt kunna erbjuda träningstillfällen på flera olika
veckodagar (vilket också skulle göra det mindre “trångt” i våra spår).
Vårens träningstillfällen kommer att planeras på förhand vilket innebär att det inte kommer
att krävas särskilt mycket förberedelser inför ett träningspass. Det ställs inte heller några
krav på att man som tränare måste leda en grupp det första man gör. Vi ser gärna fler
“stödledare” som inte tar ledarrollen men som är införstådda i planeringen av träningspassen
och kan hjälpa till med att bl.a. hålla ordning på ungdomarna och ta hand om ev.
praktikaliteter.
Har ni frågor så är det självklart bara att höra av sig till någon i styrelsen eller oss ledare!
Mejla ( meraleraungdom@outlook.com ), eller kontakta oss via Facebook/Messenger!

Välkomna gamla som nya ungdomar!!!
/Ungdomsledarna

PS. Se Ungdomsledare under Klubbinformation här på hemsidan.

Punkakungen
Punkakungens bild
Medlem: 2004-10-04

PUFF!!!

S n a r t är våren här på riktigt och Mera Lera MTB drar igång ungdomsverksamheten igen och vi är i STORT behov av att bli fler ungdomsledare.

DU som förälder kan du tänka dig att hjälpa till med hela gruppen där ditt/dina barn är med?

Tills vi byggt upp ett nytt arbetssätt behöver du som ledare ställa upp på några planeringsmöten inför terminerna.

Kontakta någon av oss ungdomsledare (vi finns presenterade här på hemsidan).

Det är bättre att cykla i lera och sörja än att... ehh, eller vänta nu...?! :-\

Punkakungen
Punkakungens bild
Medlem: 2004-10-04

PUFF!!!

S n a r t är det den 10:e mars! Sista dagen för föranmälan till vårens ungdomsträningar.

/mvh ungdomsledarna

PS. Vi är fortfarande i stort behov av fler ungdomsledare!

Det är bättre att cykla i lera och sörja än att... ehh, eller vänta nu...?! :-\

Oscar11
Medlem: 2010-10-18

Hej, får man bekräftelse på att man är anmäld och klar för en grupp?